Translation Report - 16.33%

Section Original Title Translation Title Original Version Translation Version Version Severity
Home Elixir School Elixir School 2.0.0 1.0.0
Associations 1.2.2
Basics 2.4.0
Changesets 1.2.2
Querying 1.2.0
Asas Basics Asas 1.3.0 0.9.0
Asas Collections Collections 1.3.1 0.9.0
Asas Comprehensions Comprehension 1.1.0 0.9.0
Asas Control Structures Struktur Kawalan 1.1.1 0.9.0
Asas Date and Time 1.1.1
Asas Documentation Dokumentasi 1.1.1 0.9.1
Asas Enum Enum 1.8.0 0.9.0
Asas Functions Fungsi 1.2.0 0.9.1
Asas IEx Helpers 1.0.2
Asas Custom Mix Tasks 1.2.0
Asas Mix Mix 1.1.2 0.9.2
Asas Modules Komposisi 1.4.1 0.9.1
Asas Pattern Matching Pemadanan Corak 1.0.2 0.9.0
Asas Pipe Operator Operator Paip 1.0.1 0.9.1
Asas Sigils Sigil 1.0.2 0.9.0
Asas Strings 1.2.0
Asas Testing Pengujian 1.2.0 0.9.0
Lanjutan Behaviours 1.0.1
Lanjutan Concurrency Keserempakan 1.1.1 0.9.1
Lanjutan Erlang Interoperability Kesalingbolehgunaan (Interoperability) Dengan Erlang 1.0.2 0.9.1
Lanjutan Error Handling 1.1.0
Lanjutan Executables 1.0.2
Lanjutan GenStage 1.1.1
Lanjutan Metaprogramming 1.0.3
Lanjutan OTP Concurrency 1.0.3
Lanjutan OTP Distribution 1.0.2
Lanjutan OTP Supervisors 1.1.1
Lanjutan Protocols 1.0.1
Lanjutan Specifications and types 1.0.3
Lanjutan Umbrella Projects 1.0.3
Libraries Benchee 2.0.0
Libraries Bypass 1.0.0
Libraries Distillery (Basics) 2.0.4
Libraries Guardian (Basics) 1.0.4
Libraries Mox 1.0.1
Libraries NimblePublisher 1.0.2
Libraries Poolboy 1.2.0
Libraries StreamData 1.1.1
Khusus Debugging 1.1.3
Khusus Embedded Elixir (EEx) 1.0.2
Khusus Erlang Term Storage (ETS) 1.1.1
Khusus Mnesia 1.2.0
Khusus Nerves 1.1.2
Khusus Plug 2.2.0
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!