Fork me on GitHub

Mix tasky

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

Vytváranie vlastných Mix taskov (skriptov) pre vaše Elixirové projekty

Obsah

Úvod

Občas sa stáva, že do svojho projektu potrebujete pridať vlastné špeciálne Mix tasky. Predtým, než si ukážeme, ako takéto vlastné tasky vytvárať, pozrime sa na tie, ktoré sú od začiatku k dispozícii v každom Elixirovom projekte:

Založenie nového projektu

Task new nám vygeneruje základnú kostru Elixirového projektu:

$ mix new hello

* creating README.md
* creating .gitignore
* creating mix.exs
* creating config
* creating config/config.exs
* creating lib
* creating lib/hello.ex
* creating test
* creating test/test_helper.exs
* creating test/hello_test.exs

Your Mix project was created successfully.
You can use "mix" to compile it, test it, and more:

cd hello
mix test

Run "mix help" for more commands.

Teraz si otvorme novo vygenerovaný súbor lib/hello.ex a pridajme doňho novú funkciu, ktorá vypíše reťazec “Hello, World!”

defmodule Hello do

 @doc """
 Output's `Hello, World!` everytime.
 """
 def say do
  IO.puts "Hello, World!"
 end
end

Vlastný Mix task

Vytvorme si teraz vlastný Mix task. V adresári hello/lib/mix/tasks/hello.ex vytvoríme súbor hello.ex a doňho vložíme nasledujúci kód:

defmodule Mix.Tasks.Hello do
 use Mix.Task

 @shortdoc "Spustí funkciu Hello.say/0."
 def run(_) do
  Hello.say # calling our Hello.say() function from earlier
 end
end

Všimnite si, že názov modulu začína na Mix.Task a nasleduje meno, ktorým chceme náš task spúšťať z príkazového riadku (teda v tomto prípade Hello). Nasleduje uvedenie modulu Mix.Task, ktorým do nášho modulu vnesieme rovnomenný behaviour (niečo ako interface v objektových jazykoch). Ďalej implementujeme povinnú funkciu run (každý Elixir task ju musí obsahovať - vykoná sa pri jeho spustení), ktorá bude nateraz ignorovať svoje argumenty. V tejto funkcii už len zavoláme našu funkciu say z modulu Hello.

Mix tasky v akcii

Nadišiel čas náš nový task vyskúšať. Na príkazovom riadku zadajme mix hello a mali by sme vidieť nasledovné:

$ mix hello
Hello, World!

Mix je celkom prívetivý a tolerantný - vie, že ľudia robia občas chyby a preklepy, takže používa techniku nazývanú fuzzy string matching aby navrhol možné opravy:

$ mix hell
** (Mix) The task "hell" could not be found. Did you mean "hello"?

Možno ste si všimli, že sme v definícii nášho tasku použili nový modulový atribút @shortdoc. Tento sa výborne hodí na popis špeciálnych taskov nášho projektu. Keď používateľ zadá do príkazového riadku v adresári nášho projektu mix help, uvidí aj popis nášho tasku hello:

$ mix help

mix app.start     # Starts all registered apps
...
mix hello       # Spustí funkciu Hello.say/0.
...


Zdieľaj túto stránku