Test Yapmak

Some contents of this translation may be outdated.
Several minor changes were applied to the original lesson since the last update.

Test, yazılım geliştirmenin önemli bir parçasıdır. Bu derste ExUnit ile Elixir kodumuzu nasıl test edeceğimize bakacağız ve bu konuda bazı ipuçları vereceğiz.

İçerik

ExUnit

Elixir’in yerleşik olarak gelen test framework’u ExUnit’tir ve kodumuzu iyice test etmek için ihtiyacımız olan her şeyi içerir. Devam etmeden önce testlerin Elixir betikleri üzerinde çalıştığını unutmamak gerekiyor. .exs dosya uzantısını kullanmaya özen gösterelim. Testlerimizi yapabilmemiz için önce ExUnit’i ExUnit.start() ile başlatmamız gerekiyor, bu genellikle test / test_helper.exs`de yapılır.

Örnek projemizi önceki derste oluşturduğumuz zaman, mix bizim için basit bir test oluşturacak kadar yardımcı olmuştu, test/example_test.exs bakacak olursak:

defmodule ExampleTest do
 use ExUnit.Case
 doctest Example

 test "greets the world" do
  assert Example.hello() == :world
 end
end

Projemizin testlerini mix test ile çalıştırabiliriz. Bunu şimdi yaparsak şuna benzer bir çıktı görmeliyiz:

..

Finished in 0.03 seconds
2 tests, 0 failures

Çıktıda neden iki test sonucu var? Şimdi lib/example.ex ‘e bakalım. Mix bizim için başka bir test oluşturdu, bazı doctest’ler vs.

defmodule Example do
 @moduledoc """
 Documentation for Example.
 """

 @doc """
 Hello world.

 ## Examples

   iex> Example.hello
   :world

 """
 def hello do
  :world
 end
end

assert

Daha önce testler yazdıysanız, assert ile tanışıyorsunuz demektir; bazı frameworklerde assert yerine should yada expect kullanıyor.

İfadenin doğru olduğunu test etmek için assert kullanıyoruz. Kullanmadığımız takdirde, bir hata ortaya çıkacağından dolayı testlerimiz başarısız olur. Bir hatayı test etmek için, örneğimizi değiştirelim ve ardından tekrar mix test ‘i çalıştıralım:

defmodule ExampleTest do
 use ExUnit.Case
 doctest Example

 test "greets the world" do
  assert Example.hello() == :word
 end
end

Şimdi çıktının farklı bir çeşidini görmeliyiz:

 1) test greets the world (ExampleTest)
   test/example_test.exs:5
   Assertion with == failed
   code: assert Example.hello() == :word
   left: :world
   right: :word
   stacktrace:
    test/example_test.exs:6 (test)

.

Finished in 0.03 seconds
2 tests, 1 failures

ExUnit bize, başarısız olduğumuz olayın tam olarak nerede olduğunu, beklenen değerin tam olarak ne olduğunu ve gerçek değerin ne olduğunu söyleyecektir.

refute

refute, assert yapmak “değilse” ifadesi ise “iddi” anlamına gelir. Bir ifadenin her zaman yanlış olmasını sağlamak istediğinizde refute ü kullanın.

refute is to assert as unless is to if.

assert_raise

Bazen bir hata oluşturmamız gerekebilir. Bunu assert_raise ile yapabiliriz. Bir sonraki derste assert_raise örneğini göreceğiz.

assert_receive

Elixir’de, uygulamalar birbirlerine mesaj gönderen aktörlerden/süreçlerden oluşur, bu yüzden genellikle gönderilen mesajları test etmek istersiniz. ExUnit kendi işleminde çalıştığı için, herhangi bir başka süreç gibi mesaj/mesajlar alabilir ve assert_received ile bunu yapabilirsiniz:

defmodule SendingProcess do
 def run(pid) do
  send(pid, :ping)
 end
end

defmodule TestReceive do
 use ExUnit.Case

 test "receives ping" do
  SendingProcess.run(self())
  assert_received :ping
 end
end

assert_received, mesajları beklemez, assert_received ile bir zaman aşımı belirtebilirsiniz.

capture_io and capture_log

Bir uygulamanın çıktısını almak, orijinal uygulamayı değiştirmeden ExUnit.CaptureIO ile mümkündür. Sadece çıktıyı üretecek olan işlevi iletin:

defmodule OutputTest do
 use ExUnit.Case
 import ExUnit.CaptureIO

 test "outputs Hello World" do
  assert capture_io(fn -> IO.puts("Hello World") end) == "Hello World\n"
 end
end

ExUnit.CaptureLog, ` Logger` için çıktı yakalama eşdeğeridir.

Test Kurulumu

Bazı durumlarda, testlerimizden önce kurulum yapmamız gerekebilir. Bunu başarmak için setup ve setup_all kullanabiliriz.

setup ile setup_all komutlarının arasında ki fark: setup_all sadece 1 kez çalışır, setup ise her testten önce çalışır. {: Ok, state} demetini döndürmesi bekleniyor.

Örneğin, setup_all işlevini kullanmak için kodumuzu değiştireceğiz:

defmodule ExampleTest do
 use ExUnit.Case
 doctest Example

 setup_all do
  {:ok, recipient: :world}
 end

 test "greets", state do
  assert Example.hello() == state[:recipient]
 end
end

Mocking

Elixir’de Mocking yapmanın en basit hali Mocking yapmamaktır. İç güdüsel olarak Mocking yapmak isteyebilirsiniz ancak Elixir topluluğu makul sebepler ile kullanılmasını önermiyor.

Daha uzun bir tartışma için şu şekilde mükemmel bir makale var, test için bağımlılıkları Mock etmek yerine (bir fiil ile Mock etmek), Uygulamanız dışındaki kodlar için açık bir şekilde arayüzleri tanımlamanın avantajını göreceksiniz.

Uygulama kodunu, uygulama kodunuzda değiştirmek için tercih edilen yol, modülü argüman olarak iletmek ve bir varsayılan değer kullanmaktır. Bu işe yaramazsa, yerleşik yapılandırma mekanizmasını kullanın. Bu kısmi uygulamaları oluşturmak için özel bir mocking kütüphanesine, sadece davranışlara ve geri çağrılara(callbacks) ihtiyacınız yoktur.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!