Translation Report - 47.95%

Section Original Title Translation Title Original Version Translation Version Version Severity
Základy Basics Základy 1.1.2 1.1.2
Základy Collections Kolekcie 1.2.3 1.2.1
Základy Comprehensions Comprehensions 1.1.0 1.1.0
Základy Control Structures Riadiace štruktúry 1.1.1 1.1.1
Základy Documentation Dokumentácia 1.0.2 1.0.2
Základy Enum Enum 1.4.0 1.3.0
Základy Functions Funkcie 1.1.0 1.0.1
Základy IEx Helpers Pomocné funkcie IEx 1.0.1 1.0.1
Základy Custom Mix Tasks Vlastné Mix Tasky 1.0.2 1.0.1
Základy Mix Mix 1.0.1 1.0.1
Základy Modules Kompozícia 1.3.0 1.1.1
Základy Pattern Matching Pattern Matching 1.0.2 1.0.1
Základy Pipe Operator Operátor pipe 1.0.1 1.0.1
Základy Sigils Sigily 1.0.1 1.0.1
Základy Strings Reťazce 1.1.1 1.1.1
Základy Testing Testovanie 1.1.1 1.0.1
Pokročilé Behaviours 1.0.1
Pokročilé Concurrency Konkurentnosť 1.1.0 1.0.1
Pokročilé Erlang Interoperability Interoperabilita s Erlangom 1.0.1 1.0.1
Pokročilé Error Handling Spracovanie Chýb 1.0.1 1.0.1
Pokročilé Executables Spustiteľné súbory 1.0.1 1.0.1
Pokročilé GenStage 1.0.2
Pokročilé Metaprogramming 1.0.2
Pokročilé OTP Concurrency 1.0.3
Pokročilé OTP Supervisors 1.1.1
Pokročilé Protocols 1.0.1
Pokročilé Specifications and types 1.0.2
Pokročilé Umbrella Projects 1.0.1
Knižnice Benchee 1.0.1
Knižnice Bypass 1.0.0
Knižnice Guardian (Basics) 1.0.1
Knižnice Poolboy 1.1.1
Špecifiká Debugging 1.0.1
Špecifiká Ecto 1.2.0
Špecifiká Embedded Elixir (EEx) 1.0.2
Špecifiká Erlang Term Storage (ETS) 1.1.0
Špecifiká Mnesia 1.0.0
Špecifiká Plug 1.1.2
Home Elixir School Elixir School 2.0.0 1.0.0