Translation Report - 54.10%

Section Original Title Translation Title Original Version Translation Version Version Severity
Temeller Basics Temeller 1.1.2 1.1.2
Temeller Collections Kolleksiyonlar 1.2.3 1.2.1
Temeller Comprehensions Comprehensions(Kavramlar) 1.1.0 1.1.0
Temeller Control Structures Kontrol Yapilari 1.1.1 1.1.1
Temeller Documentation Belgelendirme 1.0.2 1.0.2
Temeller Enum Enum 1.4.0 1.4.0
Temeller Functions Fonksiyonlar 1.1.0 1.0.2
Temeller IEx Helpers IEx Yardımcıları 1.0.1 1.0.1
Temeller Custom Mix Tasks Özel Mix Görevleri 1.0.2 1.0.1
Temeller Mix Mix 1.0.1 1.0.1
Temeller Modules Modüller 1.3.0 1.2.0
Temeller Pattern Matching Ornegini Bulma 1.0.2 1.0.1
Temeller Pipe Operator Pipe Operatörü 1.0.1 1.0.1
Temeller Sigils İşaretler (Sigils) 1.0.1 1.0.1
Temeller Strings Stringler (Dizeler) 1.1.1 1.1.1
Temeller Testing Test Yapmak 1.1.1 1.1.1
Gelişmiş Behaviours Davranışlar 1.0.1 1.0.1
Gelişmiş Concurrency Concurrency 1.1.0 1.1.0
Gelişmiş Erlang Interoperability Erlang'ın Çalışabilirliği 1.0.1 1.0.1
Gelişmiş Error Handling Hata işleme 1.0.1 1.0.1
Gelişmiş Executables Yürütüle bilirlik 1.0.1 1.0.1
Gelişmiş GenStage 1.0.2
Gelişmiş Metaprogramming 1.0.2
Gelişmiş OTP Concurrency 1.0.3
Gelişmiş OTP Supervisors 1.1.1
Gelişmiş Protocols 1.0.1
Gelişmiş Specifications and types 1.0.2
Gelişmiş Umbrella Projects 1.0.1
Libraries Benchee 1.0.1
Libraries Bypass 1.0.0
Libraries Guardian (Basics) 1.0.1
Libraries Poolboy 1.1.1
Spesifik Debugging 1.0.1
Spesifik Ecto 1.2.0
Spesifik Embedded Elixir (EEx) 1.0.2
Spesifik Erlang Term Storage (ETS) 1.1.0
Spesifik Mnesia 1.0.0
Spesifik Plug 1.1.2
Home Elixir School Elixir School 2.0.0 2.0.0