Enum

Od ostatniej aktualizacji wprowadzono wiele zmian i tłumaczenie może być nieaktualne.
Od ostatniej aktualizacji wprowadzono kilka drobnych poprawek.

Algorytmy pomagające przetwarzać kolekcje.

Spis treści

Enum

Moduł Enum zawiera ponad siedemdziesiąt funkcji wspomagających pracę z kolekcjami, które omawialiśmy w poprzedniej lekcji. W tej lekcji przyjrzymy się tylko niektórym z funkcji. Innym sposobem na zapoznanie się z dostępnymi funkcjami jest wykorzystanie iex:

iex> Enum.__info__(:functions) |> Enum.each(fn({function, arity}) ->
...>   IO.puts "#{function}/#{arity}"
...> end)
all?/1
all?/2
any?/1
any?/2
at/2
at/3
...

Mamy do dyspozycji ogromną ilość funkcji. Nie bez powodu. Programowanie funkcyjne opiera się na przetwarzaniu różnego typu kolekcji. W połączeniu z innymi funkcjonalnościami Elixira, jak wykonywalna dokumentacja, otrzymujemy jako programiści bardzo efektywne narzędzia.

Pełna lista jest dostępna w dokumentacji modułu Enum. Do leniwego przetwarzania kolekcji służy moduł Stream.

all?

Gdy chcemy użyć funkcji all?, jak i wielu innych z modułu Enum, musimy jako parametr przekazać funkcję, którą wywołamy na elementach kolekcji. Funkcja all? zwróci true, jeżeli dla wszystkich elementów nasza funkcja zwróci prawdę, w przeciwnym wypadku otrzymamy false:

iex> Enum.all?(["foo", "bar", "hello"], fn(s) -> String.length(s) == 3 end)
false
iex> Enum.all?(["foo", "bar", "hello"], fn(s) -> String.length(s) > 1 end)
true

any?

W przeciwieństwie do poprzedniej funkcja any? zwróci true, jeżeli choć dla jednego elementu nasza funkcja zwrócitrue:

iex> Enum.any?(["foo", "bar", "hello"], fn(s) -> String.length(s) == 5 end)
true

chunk_every/2

Jeżeli chcesz podzielić kolekcję na mniejsze grupy to chunk_every/2 jest funkcją, której zapewne szukasz:

iex> Enum.chunk_every([1, 2, 3, 4, 5, 6], 2)
[[1, 2], [3, 4], [5, 6]]

Jest dostępne kilka wersji chunk_every/2, ale nie będziemy ich zgłębiać. By dowiedzieć się więcej, zajrzyj do oficjalnej dokumentacji chunk_every/4.

chunk_by

Jeżeli chcemy pogrupować elementy kolekcji inaczej niż po wielkości, możemy użyć funkcji chunk_by. Jako argumenty przyjmuje ona kolekcję oraz funkcję. Grupy tworzone są na podstawie wyniku działania funkcji. Jeżeli wynik zmienia się, to tworzona jest nowa grupa, nawet jeżeli wcześniej istniała grupa dla danego wyniku funkcji:

iex> Enum.chunk_by(["one", "two", "three", "four", "five"], fn(x) -> String.length(x) end)
[["one", "two"], ["three"], ["four", "five"]]
iex> Enum.chunk_by(["one", "two", "three", "four", "five", "six"], fn(x) -> String.length(x) end)
[["one", "two"], ["three"], ["four", "five"], ["six"]]

map_every

Czasami grupowanie elementów kolekcji nie jest dokładnie tym, o co nam chodzi. W takim przypadku funkcja map_every/3 pozwoli nam na pracę z konkretnymi elementami kolekcji. Jeżeli nasza kolekcja jest w jakiś sposób uporządkowana, to funkcja ta może być bardzo przydatna:

# Funkcja zostanie wywołana dla co trzeciego elementu
iex> Enum.map_every([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], 3, fn x -> x + 1000 end)
[1001, 2, 3, 1004, 5, 6, 1007, 8]

each

Jeżeli chcemy przejść przez kolekcję bez zwracania nowej wartości, to używamy funkcji each/2:

iex> Enum.each(["one", "two", "three"], fn(s) -> IO.puts(s) end)
one
two
three
:ok

Uwaga: Funkcja each/2 zwraca atom :ok.

map

By wywołać naszą funkcję na każdym elemencie kolekcji i uzyskać nową kolekcję używamy funkcji map/2:

iex> Enum.map([0, 1, 2, 3], fn(x) -> x - 1 end)
[-1, 0, 1, 2]

min

Funkcja min/1 znajduje najmniejszą wartość w kolekcji:

iex> Enum.min([5, 3, 0, -1])
-1

Funkcja min/2 robi dokładnie to samo, ale jako drugi argument przyjmuje funkcję anonimową zwracającą wartość domyślną dla Enum:

iex> Enum.min([], fn -> :foo end)
:foo  

max

Funkcja max/1 znajduje największą wartość w kolekcji:

iex> Enum.max([5, 3, 0, -1])
5

Funkcja max/2 działa na tej samej zasadzie co min/2, czyli jako drugi argument przyjmuje funkcję anonimową, która zwróci wartość domyślną:

iex> Enum.max([], fn -> :bar end)
:bar  

reduce

Funkcja reduce pozwala na zredukowanie kolekcji do pojedynczej wartości. By tego dokonać, możemy opcjonalnie podać akumulator (przykładowo 10), by został przekazany do naszej funkcji. Jeżeli nie podamy akumulatora, to zostanie zastąpiony przez pierwszy element kolekcji:

iex> Enum.reduce([1, 2, 3], 10, fn(x, acc) -> x + acc end)
16

iex> Enum.reduce([1, 2, 3], fn(x, acc) -> x + acc end)
6

iex> Enum.reduce(["a","b","c"], "1", fn(x,acc)-> x <> acc end)
"cba1"

sort

Sortowanie kolekcji jest bardzo proste dzięki nie jednej a dwóm funkcjom sort/1. Pierwsza z nich porządkuje elementy zgodnie ze specyfikacją Elixira:

iex> Enum.sort([5, 6, 1, 3, -1, 4])
[-1, 1, 3, 4, 5, 6]

iex> Enum.sort([:foo, "bar", Enum, -1, 4])
[-1, 4, Enum, :foo, "bar"]

Druga pozwala na przekazanie jako parametr funkcji określającej kolejność:

# z naszą funkcją
iex> Enum.sort([%{:val => 4}, %{:val => 1}], fn(x, y) -> x[:val] > y[:val] end)
[%{val: 4}, %{val: 1}]

# bez naszej funkcji
iex> Enum.sort([%{:count => 4}, %{:count => 1}])
[%{count: 1}, %{count: 4}]

uniq_by

Jeżeli chcemy usunąć duplikaty z kolekcji możemy użyć funkcji uniq_by/2:

iex> Enum.uniq_by([1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1], fn x -> x end)
[1, 2, 3]
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!