Translation Report - 55.38%

Section Original Title Translation Title Original Version Translation Version Version Severity
Podstawy Basics Podstawy 1.1.2 1.0.0 minor
Podstawy Collections Kolekcje 1.2.2 1.0.0 minor
Podstawy Comprehensions Składanie kolekcji 1.1.0 0.9.0 major
Podstawy Control Structures Struktury sterujące 1.1.1 1.0.2 minor
Podstawy Documentation Dokumentowanie kodu 1.0.2 0.9.1 major
Podstawy Enum Enum 1.4.0 1.3.0 minor
Podstawy Functions Funkcje 1.0.2 0.9.1 major
Podstawy IEx Helpers Powłoka IEx 1.0.1 1.0.1 none
Podstawy Custom Mix Tasks Własne funkcje Mix'a 1.0.2 0.9.1 major
Podstawy Mix Mix 1.0.1 0.9.1 major
Podstawy Modules Organizacja kodu 1.2.0 0.9.0 major
Podstawy Pattern Matching Dopasowanie wzorców 1.0.2 1.0.1 patch
Podstawy Pipe Operator Operator Potoku 1.0.1 0.9.1 major
Podstawy Sigils Sigile 1.0.1 0.9.0 major
Podstawy Strings Ciągi znaków 1.1.1 0.9.1 major
Podstawy Testing Testowanie kodu 1.1.1 1.1.1 none
Zaawansowane Behaviours Zachowania 1.0.1 1.0.1 none
Zaawansowane Concurrency Współbieżność 1.1.0 0.9.1 major
Zaawansowane Erlang Interoperability Współpraca z Erlangiem 1.0.1 0.9.1 major
Zaawansowane Error Handling Wyjątki i błędy 1.0.1 0.9.1 major
Zaawansowane Executables Uruchamianie programów 1.0.1 0.9.1 major
Zaawansowane GenStage GenStage 1.0.2 1.0.1 patch
Zaawansowane Metaprogramming Metaprogramowanie 1.0.2 0.9.1 major
Zaawansowane OTP Concurrency Współbieżność z OTP 1.0.2 0.9.1 major
Zaawansowane OTP Supervisors Nadzorcy OTP 1.1.1 0.9.1 major
Zaawansowane Protocols 1.0.1 missing
Zaawansowane Specifications and types Specyfikacje i typy 1.0.2 1.0.2 none
Zaawansowane Umbrella Projects Projekty zbiorcze 1.0.1 0.9.1 major
Biblioteki Benchee Benchee 1.0.1 1.0.1 none
Biblioteki Bypass 1.0.0 missing
Biblioteki Guardian (Basics) Guardian (Podstawy) 1.0.1 0.9.1 major
Biblioteki Poolboy 1.1.1 missing
Specyficzne Debugging 1.0.1 missing
Specyficzne Ecto Ecto 1.2.0 0.9.1 major
Specyficzne Embedded Elixir (EEx) Embedded Elixir (EEx) 1.0.2 0.9.1 major
Specyficzne Erlang Term Storage (ETS) Erlang Term Storage (ETS) 1.1.0 0.9.1 major
Specyficzne Mnesia Mnesia 1.0.0 0.9.0 major
Specyficzne Plug Plug 1.1.2 0.9.1 major
Home Elixir School Elixir School 2.0.0 1.0.0 major