Translation Report - 44.68%

Section Original Title Translation Title Original Version Translation Version Version Severity Last Commit
Home Elixir School Elixir School 2.0.0 1.0.0
Last Commit
Ecto Associations 1.1.0
Last Commit
Ecto Basics Basics 2.3.0 0.9.1
Last Commit
Ecto Changesets 1.1.1
Last Commit
Ecto Querying 1.0.1
Last Commit
Podstawy Basics Podstawy 1.2.1 1.0.0
Last Commit
Podstawy Collections Kolekcje 1.2.5 1.0.0
Last Commit
Podstawy Comprehensions Składanie kolekcji 1.1.0 0.9.0
Last Commit
Podstawy Control Structures Struktury sterujące 1.1.1 1.0.2
Last Commit
Podstawy Date and Time 1.0.1
Last Commit
Podstawy Documentation Dokumentowanie kodu 1.0.3 0.9.1
Last Commit
Podstawy Enum Enum 1.5.0 1.3.0
Last Commit
Podstawy Functions Funkcje 1.2.0 0.9.1
Last Commit
Podstawy IEx Helpers Powłoka IEx 1.0.1 1.0.1
Podstawy Custom Mix Tasks Własne funkcje Mix'a 1.0.3 0.9.1
Last Commit
Podstawy Mix Mix 1.1.0 0.9.2
Last Commit
Podstawy Modules Organizacja kodu 1.4.0 0.9.0
Last Commit
Podstawy Pattern Matching Dopasowanie wzorców 1.0.2 1.0.1
Last Commit
Podstawy Pipe Operator Operator Potoku 1.0.1 0.9.1
Last Commit
Podstawy Sigils Sigile 1.0.2 0.9.0
Last Commit
Podstawy Strings Ciągi znaków 1.2.0 0.9.1
Last Commit
Podstawy Testing Testowanie kodu 1.1.1 1.1.1
Zaawansowane Behaviours Zachowania 1.0.1 1.0.1
Zaawansowane Concurrency Współbieżność 1.1.0 0.9.1
Last Commit
Zaawansowane Erlang Interoperability Współpraca z Erlangiem 1.0.1 0.9.1
Last Commit
Zaawansowane Error Handling Wyjątki i błędy 1.0.1 0.9.1
Last Commit
Zaawansowane Executables Uruchamianie programów 1.0.1 0.9.1
Last Commit
Zaawansowane GenStage GenStage 1.0.2 1.0.1
Last Commit
Zaawansowane Metaprogramming Metaprogramowanie 1.0.2 0.9.1
Last Commit
Zaawansowane Nerves 1.0.0
Last Commit
Zaawansowane OTP Concurrency Współbieżność z OTP 1.0.3 0.9.1
Last Commit
Zaawansowane OTP Distribution 1.0.1
Last Commit
Zaawansowane OTP Supervisors Nadzorcy OTP 1.1.1 0.9.1
Last Commit
Zaawansowane Protocols 1.0.1
Last Commit
Zaawansowane Specifications and types Specyfikacje i typy 1.0.3 1.0.2
Last Commit
Zaawansowane Umbrella Projects Projekty zbiorcze 1.0.1 0.9.1
Last Commit
Biblioteki Benchee Benchee 2.0.0 1.0.1
Last Commit
Biblioteki Bypass 1.0.0
Last Commit
Biblioteki Distillery (Basics) 2.0.1
Last Commit
Biblioteki Guardian (Basics) Guardian (Podstawy) 1.0.3 0.9.1
Last Commit
Biblioteki Poolboy 1.1.2
Last Commit
Biblioteki StreamData 1.0.0
Last Commit
Specyficzne Debugging 1.0.1
Last Commit
Specyficzne Embedded Elixir (EEx) Embedded Elixir (EEx) 1.0.2 0.9.1
Last Commit
Specyficzne Erlang Term Storage (ETS) Erlang Term Storage (ETS) 1.1.0 0.9.1
Last Commit
Specyficzne Mnesia Mnesia 1.2.0 0.9.0
Last Commit
Specyficzne Plug Plug 2.2.0 0.10.0
Last Commit
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!