Translation Report - 55.38%

Section Original Title Translation Title Original Version Translation Version Version Severity
Podstawy Basics Podstawy 1.1.2 1.0.0
Podstawy Collections Kolekcje 1.2.3 1.0.0
Podstawy Comprehensions Składanie kolekcji 1.1.0 0.9.0
Podstawy Control Structures Struktury sterujące 1.1.1 1.0.2
Podstawy Documentation Dokumentowanie kodu 1.0.2 0.9.1
Podstawy Enum Enum 1.4.0 1.3.0
Podstawy Functions Funkcje 1.1.0 0.9.1
Podstawy IEx Helpers Powłoka IEx 1.0.1 1.0.1
Podstawy Custom Mix Tasks Własne funkcje Mix'a 1.0.2 0.9.1
Podstawy Mix Mix 1.0.1 0.9.1
Podstawy Modules Organizacja kodu 1.3.0 0.9.0
Podstawy Pattern Matching Dopasowanie wzorców 1.0.2 1.0.1
Podstawy Pipe Operator Operator Potoku 1.0.1 0.9.1
Podstawy Sigils Sigile 1.0.1 0.9.0
Podstawy Strings Ciągi znaków 1.1.1 0.9.1
Podstawy Testing Testowanie kodu 1.1.1 1.1.1
Zaawansowane Behaviours Zachowania 1.0.1 1.0.1
Zaawansowane Concurrency Współbieżność 1.1.0 0.9.1
Zaawansowane Erlang Interoperability Współpraca z Erlangiem 1.0.1 0.9.1
Zaawansowane Error Handling Wyjątki i błędy 1.0.1 0.9.1
Zaawansowane Executables Uruchamianie programów 1.0.1 0.9.1
Zaawansowane GenStage GenStage 1.0.2 1.0.1
Zaawansowane Metaprogramming Metaprogramowanie 1.0.2 0.9.1
Zaawansowane OTP Concurrency Współbieżność z OTP 1.0.3 0.9.1
Zaawansowane OTP Supervisors Nadzorcy OTP 1.1.1 0.9.1
Zaawansowane Protocols 1.0.1
Zaawansowane Specifications and types Specyfikacje i typy 1.0.2 1.0.2
Zaawansowane Umbrella Projects Projekty zbiorcze 1.0.1 0.9.1
Biblioteki Benchee Benchee 1.0.1 1.0.1
Biblioteki Bypass 1.0.0
Biblioteki Guardian (Basics) Guardian (Podstawy) 1.0.1 0.9.1
Biblioteki Poolboy 1.1.1
Specyficzne Debugging 1.0.1
Specyficzne Ecto Ecto 1.2.0 0.9.1
Specyficzne Embedded Elixir (EEx) Embedded Elixir (EEx) 1.0.2 0.9.1
Specyficzne Erlang Term Storage (ETS) Erlang Term Storage (ETS) 1.1.0 0.9.1
Specyficzne Mnesia Mnesia 1.0.0 0.9.0
Specyficzne Plug Plug 1.1.2 0.9.1
Home Elixir School Elixir School 2.0.0 1.0.0