Raport tłumaczenia - 53.47%

Sekcja Tytuł oryginalny Tytuł tłumaczenia Wersja oryginalna Wersja tłumaczenia Równoważność wersji
Home Elixir School Elixir School 2.0.0 2.0.0
Ecto Associations 1.2.2
Ecto Basics Basics 2.4.0 0.9.1
Ecto Changesets 1.2.2
Ecto Querying 1.2.0
Podstawy Basics Podstawy 1.3.0 1.2.1
Podstawy Collections Kolekcje 1.3.1 1.3.1
Podstawy Comprehensions Składanie kolekcji 1.1.0 0.9.0
Podstawy Control Structures Struktury sterujące 1.1.1 1.1.1
Podstawy Date and Time 1.1.1
Podstawy Documentation Dokumentowanie kodu 1.1.1 1.1.1
Podstawy Enum Enum 1.8.0 1.6.1
Podstawy Functions Funkcje 1.2.0 1.2.0
Podstawy IEx Helpers Powłoka IEx 1.0.2 1.0.1
Podstawy Custom Mix Tasks Własne funkcje Mixa 1.2.0 1.2.0
Podstawy Mix Mix 1.1.2 1.1.2
Podstawy Modules Organizacja kodu 1.4.1 0.9.1
Podstawy Pattern Matching Dopasowanie wzorców 1.0.2 1.0.2
Podstawy Pipe Operator Operator potoku 1.0.1 1.0.1
Podstawy Sigils Sigile 1.0.2 1.0.2
Podstawy Strings Ciągi znaków 1.2.0 0.9.1
Podstawy Testing Testowanie kodu 1.2.0 1.1.1
Zaawansowane Behaviours Zachowania 1.0.1 1.0.1
Zaawansowane Concurrency Współbieżność 1.1.1 1.1.1
Zaawansowane Erlang Interoperability Współpraca z Erlangiem 1.0.2 0.9.1
Zaawansowane Error Handling Wyjątki i błędy 1.1.0 0.9.1
Zaawansowane Executables Uruchamianie programów 1.0.2 0.9.1
Zaawansowane GenStage GenStage 1.1.1 1.0.1
Zaawansowane Metaprogramming Metaprogramowanie 1.0.3 1.0.3
Zaawansowane OTP Concurrency Współbieżność z OTP 1.0.3 0.9.1
Zaawansowane OTP Distribution 1.0.2
Zaawansowane OTP Supervisors Nadzorcy OTP 1.1.1 0.9.1
Zaawansowane Protocols 1.0.1
Zaawansowane Specifications and types Specyfikacje i typy 1.0.3 1.0.3
Zaawansowane Umbrella Projects Projekty zbiorcze 1.0.3 0.9.1
Biblioteki Benchee Benchee 2.0.0 1.0.1
Biblioteki Bypass 1.0.0
Biblioteki Distillery (Basics) 2.0.4
Biblioteki Guardian (Basics) Guardian (Podstawy) 1.0.4 1.0.4
Biblioteki Mox 1.0.1
Biblioteki NimblePublisher 1.0.2
Biblioteki Poolboy 1.2.0
Biblioteki StreamData 1.1.1
Specyficzne Debugging 1.1.3
Specyficzne Embedded Elixir (EEx) Embedded Elixir (EEx) 1.0.2 0.9.1
Specyficzne Erlang Term Storage (ETS) Erlang Term Storage (ETS) 1.1.1 0.9.1
Specyficzne Mnesia Mnesia 1.2.0 0.9.0
Specyficzne Nerves 1.1.2
Specyficzne Plug Plug 2.2.0 0.10.0
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!